EL-5120

محصول جدید

قیمت برای شما: 100,000 تومان

ماشین حساب EL-5120 ازسری EL شرکت شارپ Sharp است.بااین ماشین حساب میتوانید به اسانی محاسبات اماری و

ثابت وانتگرال گیری وتبدیل واحد زاویه ای ومحاسبات کسری و... انجام دهید .این مدل یک ماشین حساب علمی است با

عملکردی تضمین شده ومیتواند برای سال ها یار محاسباتی شما باشد وشرکت شارپ ان را در برابر صدمات احتمالی 

از قبیل سقوط از ارتفاع ان را محافظت میکند .این ماشین حساب زاویه دید مناسبی دارد وارقام رابزرگ نمایش میدهد و

امکان نمایش 16رادر هر خط جای داده .این محصول با نمایشگر سه خطی خود ارزش خرید بالایی دارد .

محصولات مرتبط