جدید kk-305 MS نمایش بزرگتر

KK-350 MS

محصول جدید

قیمت برای شما: 35,000 تومان

  1. صفحه نمایش دوخطی با 12رقم
  2. 240 نوع عملیات ریاضی 
  3. خاموش شدن خودکار
  4. منبع تغذیه دوعدد باطری از نوع AG1.5V

محصولات مرتبط