جدید CS-2194h نمایش بزرگتر

CS-2194h

محصول جدید

ماشین حساب CS-2194 h ساخت شرکت شارپ یکی از مدل های رده بالای این شرکت است که برای استفاده در محیط های

تجاری وفروشگاهی طراحی شده.این مدل از صفحه نمایش با قابلیت نمایش 12عدد بهره میبرد بسیار قدرتمند بوده مناسب 

مصارف حرف ای است .پرینتری دورنگ در این ماشین حساب تعبیه شده است که از دو رنگ مشگی وقرمز استفاده میکنند 

مقادیر مثبت بارنگ مشگی ومقادیر منفی بارنگ قرمز در این ماشین حساب چاپ میشوند .پرینتر تعبیه شده در این ماشین 

حساب به کاربر این اجازه را میدهد تا 12عددو2سمبل وجداسازی ارقام را به صورت 3رقمی چاپ میکند 

محصولات مرتبط